Buitenschoolse opvang: avontuurlijk voor kinderen

Samen spelen, ontdekken, grenzen leren kennen, je gewaardeerd voelen, vriendschappen sluiten: dat is het leven van kinderen in de basisschoolleeftijd. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Daar sluit de Buitenschoolse opvang van Kinderopvang in je Sas zoveel mogelijk bij aan.

De buitenschoolse opvang van Kinderopvang in je Sas is er voor kinderen van vier tot dertien jaar, na school, op vrije dagen en in vakanties. Het is een plek waar voor ieder kind wat te beleven is. De pedagogisch medewerkers plannen iedere dag verschillende activiteiten: sport en spel, knutselen, toneel, muziek, uitstapjes en nog veel meer.

Maar kinderen kunnen zich ook lekker met een boek terugtrekken in een hoekje. Want voorop staat dat buitenschoolse opvang voor kinderen vrije tijd moet zijn. Dat wil zeggen dat bijna alles mag en niets moet.

Buitenschoolse opvang: avontuurlijk voor kinderen

Samen spelen, ontdekken, grenzen leren kennen, je gewaardeerd voelen, vriendschappen sluiten: dat is het leven van kinderen in de basisschoolleeftijd. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Daar sluit de Buitenschoolse opvang van Kinderopvang in je Sas zoveel mogelijk bij aan.

De buitenschoolse opvang van Kinderopvang in je Sas is er voor kinderen van vier tot dertien jaar, na school, op vrije dagen en in vakanties. Het is een plek waar voor ieder kind wat te beleven is. De pedagogisch medewerkers plannen iedere dag verschillende activiteiten: sport en spel, knutselen, toneel, muziek, uitstapjes en nog veel meer.

Maar kinderen kunnen zich ook lekker met een boek terugtrekken in een hoekje. Want voorop staat dat buitenschoolse opvang voor kinderen vrije tijd moet zijn. Dat wil zeggen dat bijna alles mag en niets moet.

Dagindeling BSO

Activiteiten BSO

Uitgangspunt is dat de kinderen bij ons hun vrije tijd doorbrengen. Ze kunnen in principe kiezen met wie, waar en waarmee ze spelen. Ze mogen zich alleen buiten het terrein van de BSO begeven als ouders daarvoor schriftelijk toestemming hebben verleend of onder begeleiding van de groepsleiding (bijvoorbeeld bij bezoek bibliotheek, supermarkt, de omgeving, etc.).

Kinderen die passief zijn worden wel gestimuleerd om te spelen, maar er wordt op gelet dat ze niet het gevoel krijgen te moeten. Soms heeft een kind behoefte soms zich eventjes af te zonderen, het geen gerespecteerd wordt. Sommige kinderen komen maar kort na schooltijd. Gezamenlijke groepsactiviteiten zijn dan ook niet altijd mogelijk. Er worden activiteiten aangeboden voor kleine groepjes of individueel, waaraan kinderen naar eigen keuze deel kunnen nemen. Af en toe wordt er speciaal voor een leeftijdsgroep gekozen. Andere kinderen mogen dan wel mee doen, maar de activiteit is voornamelijk gericht op genoemde groep.

Voordat kinderen naar huis gaan worden ze geacht dat op te ruimen, waarmee ze hebben gespeeld. Als het een activiteit betreft waaraan meerdere kinderen meegedaan hebben, ruimen ze of gezamenlijk op of er wordt gevraagd of er anderen zijn die nog verder willen spelen. Als ouders aangeven dat er weinig tijd is bij het ophalen (bijvoorbeeld door zwemles) wordt het kind erop gewezen hiermee rekening te houden bij de spelkeuze.

Feestje

Spelen in het bos

Samen knutselen

Vragen

Mocht u nog vragen hebben dan
kunt u contact opnemen met
Kinderopvang in je Sas

Kinderopvang in je Sas is op Maandag t/m vrijdag van 07:00 uur tot 18:00 uur geopend 

Voor rechtstreeks contact met de
locatie kunt u telefonisch contact opnemen

Sitemap

Home
Organisatie
Kinderdagverblijven
Buitenschoolse Opvang
Openingstijden

Contact

Contact gegevens

Saskia van Ierland
Noorderholt 29
9628 BV Siddeburen
Telefoon: 06-12425810

Email: info@bsoinjesas.nl